Linker

  • Altinn - Elektronisk innrapportering til det offentlige
  • Skatteetaten - Skatteetatens egne sider med lover, regler, satser, nedlasting av skjemaer, endring av skattekort, skatteberegning m.m.
  • Lovdata - Norges lover og forskrifter
  • Finansdepartementet - Informasjonsside fra Finansdepartementet
  • Brønnøysundregistrene - Registrerings- og samordningsetat med blant annet motorvognregister, enhetsregister, foretaksregister